Intech 1/8 Rear Lower Arm #100004-1 InTech
Hotline / Zalo : 0908.800844 - 0906.800844 (Hochiminh city)

Intech 1/8 Rear Lower Arm #100004-1

Intech 1/8 Rear Lower Arm #100004-1

Code : 14120008
0
Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán : 165000165.000

Arm càng sau bên dưới cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Rear Lower Arm #100004-1 003Intech 1/8 Rear Lower Arm #100004-1 002


Sản phẩm khác
Lọc giá  Xếp theo  Trình bày 
Intech 1/8 Rear Upright #100009 (2P)
Code : 14120011   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 275.000₫
 
992 lượt xem

Hub bánh xe sau cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Pinion Gear 13T #220015
Code : 14120010   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 228.000₫
 
935 lượt xem

Nhông thép cùi thơm vi-sai 13T cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Fuel Tank (125ml) #100024
Code : 14120009   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 245.000₫
 
1062 lượt xem

Bình xăng Nitro 125ml cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Front Lower Arm #100011-1
Code : 14120007   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 158.000₫
 
864 lượt xem

Arm càng trước bên dưới cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Front Bumper #100019
Code : 14120006   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 85.000₫
 
862 lượt xem

Miếng nhựa chắn phía trước che chở cho cục vi-sai và các thanh chặn Arm cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6.Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 F-R Bulkhead #100002
Code : 14120005   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 225.000₫
 
884 lượt xem

Hộp Visai cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan, cái này là hộp ngoài định vị cục vi-sai, trước và sau giống nhau

Intech 1/8 Diff Case #100001
Code : 14120004   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 145.000₫
 
916 lượt xem

Hộp chứa nhông vệ tinh Visai cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part,  made in Taiwan

Intech 1/8 Diff Bevel Gear 10T 20T #200003
Code : 14120003   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 298.000₫
 
878 lượt xem

Nhông vệ tinh Visai kim loại cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Crown Gear 43T #220016
Code : 14120002   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 470.000₫
 
902 lượt xem

Nhông thép mặt trời vi-sai 43T cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan

Intech 1/8 Front Steering Hubs #100014 (2P)
Code : 14120001   Nhãn hiệu : InTech (Taiwan)
Giá bán: 220.000₫
 
926 lượt xem

Hub bánh lái trước cho 1/8 Buggy BR-5 & BR-6. Oringial part, made in Taiwan