Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
NovaRossi Engines (ITALY)ZENOAH Gas EnginesBugi (Glow Plugs)
ALPHA Engines (Taiwan)FC Nitro Engines (Taiwan)SH Nitro Engines(Taiwan)
NINJA Engines (Japan)Hyper Engines (Taiwan)

Bugi (Glow Plugs) OdonnellBugi (Glow Plugs) Odonnell

Các loại Bugi chuyên dùng cho động cơ xe & tàu mô hình. Chọn đúng loại Bugi sẽ phát huy hết hiệu suất và công lực của máy, cũng như tăng độ bền bỉ 

Danh mục sản phẩm này chưa có dữ liệu!