Hotline : 0908.800.844 - 0906.800.844 (Hochiminh City)
Alpha Engines (Taiwan)Ninja Engines (Japan)Hyper Engines (Taiwan)
FC Engines (Taiwan)SH Engines(Taiwan)Zenoah Gas Engines
Bugi (Glow Plugs)NovaRossi Engines (Italy)

Bugi (Glow Plugs) OdonnellBugi (Glow Plugs) Odonnell

Các loại Bugi chuyên dùng cho động cơ xe & tàu mô hình. Chọn đúng loại Bugi sẽ phát huy hết hiệu suất và công lực của máy, cũng như tăng độ bền bỉ 

Danh mục sản phẩm này chưa có dữ liệu!